Banki energii dla firm

Banki energii

Dla firm

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!

  30 000
  Tyle zaoszczędzisz rocznie
  Kalkulacja opiera się na przykładowych danych. Nie jest ofertą i nie przedstawia ostatecznej kalkulacji

  KALKULATOR

  Oblicz ile zaoszczędzisz

  Roczne zużycie energii [KWh]
  50
  MWH
  Ilość dni pracujących rocznie
  11
  dni

   Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!

   POMOŻEMY ZATRZYMAĆ TWOJE PIENIĄDZE W TWOJEJ KIESZENI I ZOPTYMALIZOWAĆ ZUŻYCIE PRĄDU W TWOJEJ FIRMIE

   NASZA OFERTA DLA FIRM

   Jak działają systemy BESS?

   Systemy BESS (Battery Energy Storage Systems), czyli magazyny energii elektrycznej, działają poprzez gromadzenie energii elektrycznej w akumulatorach na potrzeby późniejszego wykorzystania. Istnieją różne rodzaje systemów BESS, ale ogólna idea ich działania jest podobna.

   Niezawodność zasilania

   Mniejsze rachunki

   Większa niezależność

   Czy banki energii są dla Twojej firmy?

   Dzięki zdolności do magazynowania energii elektrycznej w okresach niższego zapotrzebowania lub niższych cen, systemy BESS mogą pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii poprzez wykorzystanie zgromadzonej energii w okresach szczytowego zapotrzebowania lub wysokich cen na rynku energii.

    Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!

    Ile kosztują systemy BESS?

    Ceny systemów BESS mogą się wahać od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów dolarów, w zależności od skali i złożoności instalacji. Na przykład, mniejsze systemy BESS przeznaczone do użytku domowego lub małych przedsiębiorstw mogą kosztować od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy dolarów, podczas gdy duże instalacje przemysłowe mogą wymagać inwestycji rzędu milionów dolarów.

    JAKIE FIRMY OBSŁUGUJEMY

    Dla kogo jest nasza oferta?

    Klienci przemysłowi

    Klienci przemysłowi reprezentują różnorodne sektory, począwszy od przemysłu ciężkiego, poprzez produkcję aż po branżę automotive. Charakteryzują się one dużym zużyciem energii w swoich procesach technologicznych. Dla nich kluczowym czynnikiem może być efektywność energetyczna, stąd mogą być zainteresowani inwestycjami w duże instalacje generujące energię odnawialną lub w systemy magazynowania energii.

    Firmy świadczące różnego rodzaju usługi biurowe, takie jak firmy finansowe, doradztwo, czy usługi prawne, stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania zużyciem energii. Różnorodność tych działalności wymaga indywidualnego podejścia do optymalizacji zużycia energii, które może znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawy efektywności pracy.

    INWESTYCJA

    Jak wygląda inwestycja?

    Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (WPM)

    Aby rozpocząć proces przyłączenia magazynu energii, należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (WPM).
    
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
    – Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
    – Dane określające obiekt
    – Szczegółowe dane techniczne opisujące magazyn energii elektrycznej
    – Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu

    Załączniki do wniosku:
    1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów (zalecany rozmiar A-4 lub A-3)
    2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w tym dodatkowe dokumenty w przypadku najmu, użyczenia lub dzierżawy (odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów)
    3. Wykaz nieruchomości oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r.)
    4. Schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń (obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r.)
    5. Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu
    6. Pisemne pełnomocnictwo (jeżeli w sprawie przyłączenia występuje pełnomocnik)
    7. Umowa spółki cywilnej (jeżeli o przyłączenie występuje spółka cywilna)
    8. Wykaz dodatkowych wnioskodawców (jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna)
     
    Dodatkowe załączniki dla średniego napięcia:
    – Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej
     
    Dodatkowe załączniki dla wysokiego napięcia:
    – Planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii
    – Planowany schemat elektryczny magazynu energii
    – Dokumenty opisujące magazyn energii, w tym parametry techniczne i charakterystyki ruchowe
    – Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej
    – Charakterystyka regulacyjna magazynu energii
    – Specyfikacja techniczna magazynu energii
    – Nastawy zabezpieczeń magazynu energii
    – Dokumenty dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii

    Wpłata zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci

    Zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zaliczkę wnosi się zgodnie z art. 7 ust. 8a-c pr. ener. (Prawo Energetyczne).

    Uzyskanie warunków przyłączenia

    Przedsiębiorstwo energetyczne sporządza warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci, które przesyła do wnioskodawcy.

    Zawarcie umowy o przyłączenie

    Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych. W przypadku spełnienia wszystkich warunków przyłączenia, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy na zasadach równoprawnego traktowania.

    Realizacja postanowień umowy o przyłączenie

    Prace budowlano-montażowe po stronie przedsiębiorstwa energetycznego oraz instalacja odbiorcza w przyłączanym obiekcie.

    Przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów

    – Wydanie Karty Danych Technicznych (KDT)
    – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
    – Zakończenie Uzgodnień IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia)
    – Opłacenie należności za przyłączenie

    Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

    Po realizacji postanowień umowy o przyłączenie, należy zawrzeć umowy regulujące dostarczanie i odbiór energii elektrycznej.

    Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

    Ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

    Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

    Ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

    Czas na Wydanie Warunków Przyłączenia
    – Do 21 dni dla V lub VI grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
    – Do 30 dni dla IV grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
    – Do 120 dni dla III lub VI grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej
    – Do 150 dni dla I lub II grupy przyłączeniowej

    Podsumowanie

    Proces przyłączenia magazynów energii do sieci elektroenergetycznej jest skomplikowany i wieloetapowy. Wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów i spełnienia wielu formalności. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć każdy etap procesu oraz odpowiednio przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki, aby uniknąć opóźnień i problemów w realizacji inwestycji.

    WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD ROZMOWY

    Kontakt

    Dane firmy

    NIP: 777-225-45-72

    Pn. – Pt. 8:00 – 18:00

    Sob. 8:00 – 14:00