Optymalizacja dla małych firm

Optymalizacja

dla małych firm

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!

  30 000
  Tyle zaoszczędzisz rocznie
  Kalkulacja opiera się na przykładowych danych. Nie jest ofertą i nie przedstawia ostatecznej kalkulacji

  KALKULATOR

  Oblicz ile zaoszczędzisz

  Roczne zużycie energii [KWh]
  50
  MWH
  Ilość dni pracujących rocznie
  11
  dni

   Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oszczędności w Twojej firmie? Zostaw nam swój numer a oddzwonimy w ciągu 1h!

   NASZE MOŻLIWOŚCI

   Jak pomagamy małym firmom?

   Kompleksowy audyt energetyczny

   Kompleksowy audyt energetyczny polega na przeprowadzeniu dogłębnej analizy zużycia energii we wszystkich obszarach działalności firmy. W ramach audytu identyfikowane są obszary, w których możliwa jest optymalizacja zużycia energii, co pozwala na redukcję kosztów oraz zmniejszenie wpływu na środowisko. Opracowywana jest także strategia optymalizacji energii, która uwzględnia konkretne działania do podjęcia w celu poprawy efektywności energetycznej.

   Zwiększenie oszczędności

   Wykwalifikowani specjaliści

   Energia odnawialna

   Inwestycje w nowe technologie

   Inwestycje w nowe technologie to kluczowy element w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wdrożenie najnowszych technologii, takich jak zaawansowane systemy zarządzania budynkami (BMS) czy inteligentne sieci energetyczne, umożliwia lepszą kontrolę zużycia energii oraz optymalizację wydajności systemów energetycznych. Ponadto, zaawansowane systemy magazynowania energii pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii odnawialnej.

   Inwestycje w energię odnawialną

   Inwestycje w energię odnawialną na dużą skalę są kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji CO2 oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Budowa dużych instalacji generujących energię odnawialną, takich jak farmy wiatrowe, farmy słoneczne czy elektrownie wodne, umożliwia zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym. Dzięki temu firma może zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

   Optymalizacja procesów i produkcji

   Optymalizacja procesów i produkcji jest kluczowym elementem strategii zmierzającej do poprawy efektywności energetycznej. Kontynuacja optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zoptymalizowanie zużycia energii we wszystkich obszarach działalności firmy pozwala na redukcję kosztów oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań automatyzacji i zarządzania produkcją umożliwia lepszą kontrolę nad zużyciem energii oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

   Zrównoważony rozwój

   Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy, która uwzględnia aspekty związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska. Promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w programy społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala firmie na aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa. Poprzez podejmowanie działań mających na celu redukcję zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych firma może przyczynić się do tworzenia lepszych warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

   JAKIE FIRMY OBSŁUGUJEMY

   Dla kogo jest nasza oferta?

   Klienci przemysłowi

   Klienci przemysłowi reprezentują różnorodne sektory, począwszy od przemysłu ciężkiego, poprzez produkcję aż po branżę automotive. Charakteryzują się one dużym zużyciem energii w swoich procesach technologicznych. Dla nich kluczowym czynnikiem może być efektywność energetyczna, stąd mogą być zainteresowani inwestycjami w duże instalacje generujące energię odnawialną lub w systemy magazynowania energii.

   Firmy świadczące różnego rodzaju usługi biurowe, takie jak firmy finansowe, doradztwo, czy usługi prawne, stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania zużyciem energii. Różnorodność tych działalności wymaga indywidualnego podejścia do optymalizacji zużycia energii, które może znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawy efektywności pracy.

   INWESTYCJA

   Jak wygląda inwestycja?

   Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci (WPM)

   Aby rozpocząć proces przyłączenia magazynu energii, należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (WPM).
   
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
   – Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
   – Dane określające obiekt
   – Szczegółowe dane techniczne opisujące magazyn energii elektrycznej
   – Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu

   Załączniki do wniosku:
   1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów (zalecany rozmiar A-4 lub A-3)
   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w tym dodatkowe dokumenty w przypadku najmu, użyczenia lub dzierżawy (odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów)
   3. Wykaz nieruchomości oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r.)
   4. Schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń (obowiązkowy dla wniosków składanych od 13.05.2023 r.)
   5. Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu
   6. Pisemne pełnomocnictwo (jeżeli w sprawie przyłączenia występuje pełnomocnik)
   7. Umowa spółki cywilnej (jeżeli o przyłączenie występuje spółka cywilna)
   8. Wykaz dodatkowych wnioskodawców (jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna)
    
   Dodatkowe załączniki dla średniego napięcia:
   – Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej
    
   Dodatkowe załączniki dla wysokiego napięcia:
   – Planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii
   – Planowany schemat elektryczny magazynu energii
   – Dokumenty opisujące magazyn energii, w tym parametry techniczne i charakterystyki ruchowe
   – Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej
   – Charakterystyka regulacyjna magazynu energii
   – Specyfikacja techniczna magazynu energii
   – Nastawy zabezpieczeń magazynu energii
   – Dokumenty dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii

   Wpłata zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci

   Zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zaliczkę wnosi się zgodnie z art. 7 ust. 8a-c pr. ener. (Prawo Energetyczne).

   Uzyskanie warunków przyłączenia

   Przedsiębiorstwo energetyczne sporządza warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci, które przesyła do wnioskodawcy.

   Zawarcie umowy o przyłączenie

   Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych. W przypadku spełnienia wszystkich warunków przyłączenia, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy na zasadach równoprawnego traktowania.

   Realizacja postanowień umowy o przyłączenie

   Prace budowlano-montażowe po stronie przedsiębiorstwa energetycznego oraz instalacja odbiorcza w przyłączanym obiekcie.

   Przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów

   – Wydanie Karty Danych Technicznych (KDT)
   – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
   – Zakończenie Uzgodnień IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia)
   – Opłacenie należności za przyłączenie

   Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

   Po realizacji postanowień umowy o przyłączenie, należy zawrzeć umowy regulujące dostarczanie i odbiór energii elektrycznej.

   Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

   Ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

   Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

   Ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

   Czas na Wydanie Warunków Przyłączenia
   – Do 21 dni dla V lub VI grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   – Do 30 dni dla IV grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   – Do 120 dni dla III lub VI grupy przyłączeniowej do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej
   – Do 150 dni dla I lub II grupy przyłączeniowej

   Podsumowanie

   Proces przyłączenia magazynów energii do sieci elektroenergetycznej jest skomplikowany i wieloetapowy. Wymaga skrupulatnego przygotowania dokumentów i spełnienia wielu formalności. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć każdy etap procesu oraz odpowiednio przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki, aby uniknąć opóźnień i problemów w realizacji inwestycji.

   WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD ROZMOWY

   Kontakt

   Dane firmy

   NIP: 777-225-45-72

   Pn. – Pt. 8:00 – 18:00

   Sob. 8:00 – 14:00